Vergoeding

Diabetes Mellitus

Personen met DM kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.
De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Sims classificatie. Deze Sims classificatie zal door uw behandelend arts worden vastgesteld, huisarts of internist
De Sims classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM.
In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Sims classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel een aantal wijzigingen in de manier waarop de voetzorg voor personen met diabetes geregeld is plaatsgevonden.

De voetzorg wordt naast de Sims classificatie opgedeeld in zorgprofielen. Deze wijziging is van toepassing voor personen met DM type 1 en DM type 2.

Er zijn 4 zorgprofielen waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het zorgprofiel wordt vastgesteld door de behandelend arts of podotherapeut.

Sims 0 –> geen zorgprofiel

Sims 1 –> zorgprofiel 1 of 2

Sims 2 –> zorgprofiel 2, 3

Sims 3 –> zorgprofiel 4

Basisverzekering

De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke voetzorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt NIET onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve NIET vergoed door uw verzekeraar.

Indien u voor uw diabetes onder behandeling bent bij uw huisarts en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medisch In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Sims classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:via de ketenzorg. Hiervoor heb ik een contract afgesloten met de zorggroep RCH.

Deze vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke voetzorg.
Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.

Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 of hoger, dan komt u in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg. Hiervoor heb ik contracten afgesloten met podotherapeutpraktijken in Tilburg.

Het behandelplan zal door de podotherapeut worden opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

Aanvullende verzekering

Sims 1 (zorgprofiel 1) kan mogelijk voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking komen.

In uw polisvoorwaarden kunt u vinden of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering.

Reuma

Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen uit uw aanvullende verzekering.
De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen.
Ik wil u adviseren om uw verzekering te raadplegen.